Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ

Hướng dẫn

Thân chào các bạn đến với Từ Điển Online Khoa Hoc Kỹ Thuật Đức Anh Việt.

- Tổng quát

Từ Điển Online Khoa Hoc Kỹ Thuật Đức Anh Việt do hội đoàn VSW-Vietnamesisches Studienwerk e.V., tên Việt (UBTT) Ủy Ban Tương Trợ người Việt tai CHLB Đức thực hiện. VSW-UBTT là hội đoàn từ thiện (gemeinnützig) đăng ký ờ CHLB Đức, do một nhóm một nhóm sinh viên du học tại Tây Đức thành lập từ năm 1976.

Từ điển này bao gồm các danh từ Khoa học Kỹ thuật được sử dụng khi nhóm dịch sách dạy nghề của VSW-UBTT dịch các cuốn chuyên ngành, thí dụ như: chuyên ngành Cơ khí, Điện và Điện tử, Chất dẽo, Kỹ thuật Ô tô, Sách bảng tra cứu Hóa học, Kiến thức Sinh học và Công nghệ sinh học … mua bản quyền của nxb EUROPA LEHRMITTEL.

- Đối tượng

Việc tra cứu từ điển online không hạn chế đối tượng, dành cho tất cả mọi người đi học, đi làm hay nghiên cứu về khoa học kỹ thuật.

Khi bạn góp ý kiến cho mỗi từ, xin bạn đăng ký, để chúng tôi có thể liên lạc hay trao đổi với các bạn khi có thắc mắc.

- Cách sử dụng

Việc sử dụng từ điển do menu điều khiển. Tuy nhiên khi tra cứu, nhất là khi tra cứu từ tiếng Việt thường hay có những giới từ như sự, con, cái, bộ … khi tìm kiếm các bạn nên thêm dấu sao (*) ở trước hay ở sau chữ muốn tìm, từ điển hiện ra cả toàn câu có chữ bạn muốn kiếm.

Hiện nay (tháng 3/2014) chúng tôi đã có khoảng 15.000 từ kỹ thuật cơ bản bao gồm ngành cơ khí, điện, ôtô …

Với sự đóng góp của các ban, chúng tôi càng ngày càng bổ túc thêm và cải thiện tốt hơn.

Chúc các bạn thành công và vui thích khi sử dụng Từ Điển Online Khoa Hoc Kỹ Thuật Đức Anh Việt.

Thân chào,

Nhóm quản lý Từ Điện Online Kỹ thuật Đức Anh Việt của VSW-UBTT.